Pályázatok

A Széchenyi Terv Plusz keretében meghirdetett GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívásra az Emobility Solutions Kft. nyertes kérelmet nyújtott be „Az Emobility Solutions Kft. eszközbeszerzése és technológiai fejlesztése” címmel. GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00305 azonosítószámmal a Támogató az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 69,13 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A fejlesztés keretében a cég Szikszó, Belterület 1290/2 helyrajzi szám alatti telephelyének infrastrukturális korszerűsítése és funkcionális bővítése valósul meg. A fejlesztés eredményeképpen a telephelyen lehetőség nyílik a cég szolgáltatásainak elektromosjárműtöltő berendezések korszerűsítésére, szabványosítására, javítására, valamint diagnosztikájára irányuló tevékenységekkel történő bővítésére. A szervezeti hatékonyság növelése érdekében a pályázat keretében vállalatirányítási megoldások bevezetése, szervezetfejlesztés és képzés is megvalósul, amelyek egyúttal elősegítik a cég magasan kvalifikált munkatársainak megtartását is.

A projekt várható fizikai befejezése: 2023.12.31.