Általános szerződési feltételek

Az Emobility Solutions Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) „Emobility Solutions” elnevezésű okostelefon alkalmazásban (a továbbiakban: „Alkalmazás”) regisztráló felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) valamint a böngészőből elérhető eseti töltést használó (a továbbiakban: „Eseti Felhasználó”) az alábbi feltételeket elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) alkalmazásához, úgy az Alkalmazás, a böngészőből elérhető eseti töltés és az azokhoz kapcsolódó töltési szolgáltatások nem használhatók és nem vehetők igénybe.

1. Bevezető rendelkezések

Jelen ÁSZF rendelkezései az alábbiak figyelembevételével kerültek meghatározásra:

– az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X.22.) Korm. rendelet rendelkezései;

– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. § (1) bekezdésének f) és g) pontjai;

– villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET.);

– a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vet.vhr.).

Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról Szolgáltató a hatálybalépést megelőző 30 napon belül elektronikusan értesíti Felhasználót. Felhasználó számára a Szolgáltató weboldalán és az Alkalmazáson keresztül is elérhetővé teszi a módosítás tényét és tartalmát. Amennyiben a módosítás hatálybalépését követően Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, a módosított rendelkezéseket az első bejelentkezéskor az Alkalmazáson keresztül köteles elfogadni.

A Felhasználó az Alkalmazás letöltését és a regisztrációt követően (amely magában foglalja az ÁSZF elfogadását is) a töltési vagy fizetési folyamat elindításával eseti szerződést köt a Szolgáltatóval. A szerződés külön írásba foglalás nélkül jön létre távollévők között, elektronikus úton egy gépjármű töltéséhez szükséges töltőponton való töltéssel.

A szerződés nyelve magyar.

2. Szolgáltató adatai

Az cpm.esols.eu weboldal, ahol a böngészőből elérhető eseti töltés elvégezhető, valamint az Alkalmazás tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató.

Név: Emobility Solutions Kft.

Székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/B.

Cégjegyzékszám: 01-09-188526

Adószám: 24906917-2-41

Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Működési engedély száma: Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 1707/2018

Ügyfélszolgálat

Szolgáltató az online és telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségét valamennyi töltőberendezésen jól látható módon feltünteti. Az ügyfélszolgálat az Alkalmazásból egy hívógombbal közvetlenül elérhető. Felhasználó a töltőberendezéssel kapcsolatos működési hibákat, sérüléseket ügyfélszolgálaton keresztül tudja bejelenteni.

Az ügyfélszolgálat a hét minden napján 0-24 órában fogadja a Felhasználók bejelentését az alábbi elérhetőségeken:

– Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 1 7733386

– Szolgáltató e-mail címe: helpdesk@esols.eu

– Szolgáltató levelezési címe: 1037 Budapest, Bojtár u. 58-62.

– Az eseti töltés weblap címe: https://api.esols.eu/webui/charge

3. A szolgáltatás leírása

3.1. Jelen ÁSZF kizárólag a https://api.esols.eu/webui/charge weboldal, valamint az Alkalmazás és a Szolgáltató vagy roaming partnerei által üzemeltetett elektromos gépjármű töltőberendezések tekintetében alkalmazandó. A jelen ÁSZF elfogadásával és az Alkalmazásban történő regisztrációval, valamint a jelen ÁSZF egyéb vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, a Felhasználó a következő szolgáltatásokat veheti igénybe (a továbbiakban: „Szolgáltatás”):

– Alkalmazás információs szolgáltatásai (pl. töltőtérkép, fizetési és számlázási adatok, a felhasználó gépjárművének adatai, korábbi töltések adatai, kiállított gyűjtőszámlák);

– a Szolgáltató vagy roaming megállapodások alapján a Szolgáltató szerződött partnerei által üzemeltetett, a Felhasználók általi forgalom részére megnyitott elektromos gépjármű (a továbbiakban: „EV”) töltőberendezéseken történő töltés (a továbbiakban „Töltés”); fizetési, számlázási szolgáltatások;

– Fizikai (RFID) ügyfélkulcs (a továbbiakban RFID ügyfélkulcs) igénylése, Felhasználóhoz történő hozzárendelése, aktiválása, tiltása.

3.2. A Szolgáltató vagy roaming partnerei által üzemeltetett töltők listája folyamatosan frissül az Alkalmazás és a Weboldal térképén és a töltők listájában.

3.3. A Szolgáltatás alá tartozó töltőkön – azok könnyebb azonosíthatósága érdekében – a Szolgáltató nevét feltünteti, valamint minden berendezésen található egy használati útmutató és/vagy webes link a használati útmutatóhoz, illetve a töltő egyedi QR kódos és IDACS azonosítója.

3.4. A Szolgáltatás az adott elektromos töltőberendezés fizikai elérhetőségét biztosító nyitvatartási idő legalább 90%-ában érhető el, kivéve az elháríthatatlan külső ok esetét (vis maior).

3.5. A Szolgáltatás, vagy annak bármely része nyújtására a Szolgáltató, vagy valamely kereskedelmi partnere jogosult. A Szolgáltatást, vagy annak bármely részét a Szolgáltató vagy a kereskedelmi partnere a saját nevében és javára, vagy a saját nevében, de valamely harmadik személy javára is nyújthatja.

3.6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a technikai feltételeket megváltoztassa, amennyiben ez a technikai fejlődés miatt, vagy a Szolgáltatás, vagy a Szolgáltatás biztonsága érdekében a Szolgáltató megítélése szerint szükséges.

4. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályok

4.1. Az elektromos töltési szolgáltatást Felhasználó az Alkalmazáson vagy weboldalon tudja igénybe venni eseti felhasználóként vagy regisztrált felhasználóként.

4.2. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását időlegesen, a szükséges hibaelhárítási, karbantartási munkálatok elvégzése miatt felfüggeszteni.

4.3. Szolgáltató jogosult megtagadni a szolgáltatások nyújtását a Felhasználó felé, amennyiben jogszabály vagy hatósági/bírósági döntés azt előírja, vagy ha a Felhasználó a szolgáltatást az ÁSZF-be ütköző módon, egyéb jogszerűtlen módon vagy nem rendeltetésszerűen használja. A szolgáltatás megtagadása esetén a Felek a megtagadás időpontjáig nyújtott szolgáltatás ellenértékét illetőlen kötelesek egymással elszámolni.

4.4. A töltési helyen kizárólag elektromos gépjárművel lehet megállni töltés céljából. A szolgáltató jogosult a töltési helyet jogosulatlanul elfoglaló gépjárművet elszállíttatni, és az elszállítás, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerülő összes költséget a gépjármű tulajdonosával/üzembentartójával szemben érvényesíteni.

5. Töltési szolgáltatás igénybevétele Eseti Felhasználóknak

Eseti Töltés: a Szolgáltató által üzemeltetett, bármely Felhasználó általi forgalom részére megnyitott EV töltő berendezéseken történő eseti – az Alkalmazásban vagy weboldalon történő regisztráció nélküli – töltés.

Amennyiben az Eseti Felhasználó úgy dönt, hogy eseti töltés (a továbbiakban: Eseti Töltés) keretében szeretne töltést igénybe venni, úgy arra az egyes töltő berendezéseken lévő QR kód beolvasásával, valamint a https://api.esols.eu/webui/charge weblap/Alkalmazás megnyitásával van lehetősége.

A töltési folyamat a weboldalon/Alkalmazásban az ÁSZF elolvasása, elfogadása és az ellenérték megfizetéséhez és a számlázáshoz szükséges adatok megadása után lehetséges. Az adatok megadása és a töltőállomás csatlakozójának kiválasztása után az indított töltésnek megfelelő összeg zárolásra kerül a Felhasználó bankkártyáján. Sikeres zárolás esetén a töltés automatikusan elindul.

Eseti felhasználó a töltési folyamatot a „Csúsztasd a leállításhoz” csuszka elhúzásával vagy a megadott e-mail címre elküldött leállításhoz szükséges linkre való kattintással bármikor leállíthatja, illetve teljes töltöttség esetén az energia átadás megszakad.

A töltés befejezése után a zárolt összeg feloldásra kerül, és csak a töltés tényleges díja kerül levonásra. A zárolást meghaladó töltés esetén a töltési folyamat lezárultával az ellenérték zárolást meghaladó részéről újabb fizetési linket küldünk az Eseti felhasználó megadott e-mail címére. A fennálló tartozás kiegyenlítéséig jogosultak vagyunk további fizetési emlékeztetőket küldeni a megadott e-mail címre.

A töltésről készült számlát Felhasználó a megadott e-mail címre kapja meg.

6. Töltési szolgáltatás igénybevétele Regisztrált felhasználóknak

6.1. Töltési szolgáltatás igénybevétele Alkalmazáson keresztül:

Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Alkalmazást mobileszközére a mobileszköz operációs rendszerének (iOS, Android) megfelelően a Google Play vagy Apple Store áruházból tudja letölteni.

A gépjármű Töltés megkezdésének feltétele, hogy a Felhasználó az Alkalmazásban személyes felhasználói fiókot hozzon létre. A regisztráció egy számlázási cím rögzítésével és „Bankkártya” regisztrálásával lehetséges. A regisztráció során Felhasználónak az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót elolvasás után el kell fogadnia.

A regisztráció díjmentes. A regisztráció megerősítésére e-mailben kerül sor.

Amennyiben Felhasználó nem kívánja elfogadni az ÁSZF módosításait, a felhasználói fiók további használatát Szolgáltató törli.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy folyamatos és fennakadás nélküli szolgáltatást nyújtson a Felhasználó részére, de nem tudja garantálni, hogy a Szolgáltatás minden esetben elérhető, folyamatos, időszerű vagy hibátlan lesz.

6.2. Töltés indítása RFID ügyfélkulcs segítségével:

Az „RFID ügyfélkulcs” jelenti azt az azonosító eszközt, amely lehetővé teszi a Felhasználó távoli azonosítását és – amennyiben elérhető – fizetési szolgáltatás igénybevételét az elektromos jármű töltőállomásokon az Alkalmazás online használata nélkül.

Az RFID ügyfélkulcs igénylésének lépései:

– RFID ügyfélkulcsot a regisztrált Felhasználó a helpdesk@esols.eu e-mail címen tud igényelni az alábbi adatok megadásával: Felhasználó neve; az applikációban regisztrált e-mail címe; az applikációban regisztrált mobil telefonszáma; számlázási címe; postázási címe.

– Ezt követően Szolgáltató Felhasználó részére elektronikus úton elküldi az RFID kulcs ellenértékéről a díjbekérőt, melyet Felhasználó átutalással megfizet. Szolgáltató az inaktív RFID kulcsot a Felhasználó által megadott postázási címre megküldi.

– A kézhezvételt követően Felhasználó az RFID kulcs aktiválása érdekében e-mailt küld a helpdesk@esols.eu címre, neve, e-mail címe és mobil telefonszáma megadásával. Ezt követően az RFID ügyfélkulcs hozzárendelésre kerül a Felhasználó fiókjához, valamint ügyfélkulcsát aktiváljuk, így lehetővé válik a töltés. Amennyiben Felhasználó több elektronikus fizetési eszközt, valamint számlázási címet rögzített az applikációban, úgy a Felhasználónak az e-mailben jeleznie kell, hogy azok közül melyik kerüljön hozzárendelésre az RFID Ügyfélkulcshoz.

Amennyiben a későbbiekben az RFID Ügyfélkulcsot nem szeretné tovább használni a Felhasználó, úgy a helpdesk@esols.eu e-mail címen kérheti annak a letiltását.

Az RFID ügyfélkulcs első igénylési díja 5000 Ft, és a Felhasználó tulajdonát képezi.

A pótlólagos RFID ügyfélkulcs megküldésének díját Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni, illetve megváltoztatni. A pótlólagos RFID ügyfélkulcs megküldésének hatályos díja: 5000 Ft.

Az RFID ügyfélkulcs vételárának megfizetése díjbekérő alapján előre utalással történik.

Több RFID ügyfélkulcs igénylésével kapcsolatban keresse fel az ügyfélszolgálatot a helpdesk@esols.eu e-mail címen.

7. Fizetés és számlázás

A Szolgáltató különböző, tőle független, de vele szerződéses kapcsolatban álló bankon, pénzügyi szolgáltatón, fizetési rendszert üzemeltetőn, pénzintézeten, illetve egyéb pénzügyi közvetítőn (a továbbiakban: „Pénzügyi Szolgáltató”) keresztül biztosít fizetési szolgáltatásokat a Szolgáltatás keretén belül a Felhasználó részére. Ezen fizetési szolgáltatások segítségével a Felhasználó fizetéseket tud kezdeményezni a Szolgáltató javára a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások tekintetében. A Felhasználó ezen fizetési szolgáltatások használatához az adott Pénzügyi Szolgáltató jelen ÁSZF-től különálló szerződését is, az adott Pénzügyi Szolgáltató által meghatározottak szerint el kell, hogy fogadja.

A Pénzügyi Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások kizárólag a Felhasználó kényelmét szolgálják és nem tekinthetők a Szolgáltató által képviselt, jóváhagyott vagy támogatott szolgáltatásoknak. Felhasználó a Pénzügyi Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját belátása szerint, saját felelősségére veheti igénybe. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások használata nem tartozik a jelen ÁSZF hatálya alá. Amennyiben a Felhasználó igénybe vesz ilyen szolgáltatást, abban az esetben a Felhasználó felelőssége áttekinteni, értelmezni és elfogadni a szolgáltatás használati feltételeit és szabályzatait.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Pénzügyi Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások használatáért. A Pénzügyi Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások használatára nem vonatkozik a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata sem. A Pénzügyi Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások használatára – beleértve a Szolgáltató honlapján vagy Alkalmazásában található, a Pénzügyi Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, felületre irányító hivatkozáson (linken) elérhető szolgáltatásokat is – az adott szolgáltatás saját használati feltételei és adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik.

7.1. Alkalmazáson keresztül történő bankkártyás fizetés (6. pontban foglaltak szerint) valamint Eseti töltés fizetése bankkártyával (5. pontban foglaltak szerint)

A folyamat során Szolgáltató az OTP Mobil SimplePay biztonságos fizetőoldalára („OTP SimplePay”) irányítja a Felhasználót, a fizetés közvetlenül a OTP Mobil Szolgáltató Kft. („OTP Mobil Kft. „) által üzemeltetett, nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az OTP Mobil Kft. által nyújtott szolgáltatás nem tartozik a jelen ÁSZF hatálya alá, a Felhasználó fizetési szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatás használati feltételeket köteles áttekinteni, elfogadni. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az OTP Mobil Kft. által nyújtott szolgáltatások használatáért.

Az OTP SimplePay oldalon megadott adatok tekintetében az OTP SimplePay üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. önállóan jár el. Az OTP SimplePay oldalon megadott személyes adataihoz kizárólag az OTP Mobil Kft. fér hozzá.

Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Emobility Solution Kft. (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/B.) adatkezelő által az cpm.esols.eu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: felhasználó neve, számlázási címe, e-mail címe, valamint telefonszáma. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

Felhasználói ÁFF

Mobilalkalmazáson keresztüli bankkártyás fizetéskor, amennyiben Felhasználó sikeres bankkártyás fizetést teljesített, Szolgáltató elektronikus számlát küld a Felhasználó e-mail címére, mely tartalmazza az elszámolás egységárát, a Gépjármű akkumulátorának töltéséhez felhasznált villamos energia mennyiségét (kWh) és a Felhasználó által igénybe vett elektromobilitás szolgáltatás fizetendő ellenértékét minden megkezdett perc után, valamint a jogszabály által előírtakat.

7.2. Az elszámolás alapja: teljesítmény feltöltésre került villamos energia mennyisége (kWh)

7.3. Számlaküldés: A Felhasználó havonta (az adott hónapot követő hó 1. napján) elektronikus gyűjtőszámlát kap a regisztrált e-mail címére az adott időszakban történt Töltésekről.

7.4. Számlareklamáció: A Felhasználó amennyiben bármilyen technikai problémát tapasztal a Szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetés és/vagy számlázás során, azt haladéktalanul, de lehetőség szerint legfeljebb 5 napon belül jelezheti a Szolgáltató felé a probléma orvoslása és a körülmények minél hatékonyabb feltárása érdekében.

8. Általános rendelkezések

8.1. A Felhasználó az online regisztrációval elfogadja, hogy a Szolgáltató online módon biztosítja a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat.

8.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt külön indokolás nélkül visszautasítsa, vagy bármikor átmenetileg, vagy véglegesen visszavonja, különösen az alábbi esetekben:

– regisztráció során valótlan vagy hiányos adatok megadása;

– korábban regisztrált Felhasználó, akinek szerződését a Szolgáltató szerződésszegés miatt korábban felmondta.

8.3. A Felhasználó köteles gondoskodni az általa regisztrált online elérhetőség (e-mail cím) működéséről (fenntartásáról). Helytelen vagy működésképtelen online elérhetőség (e-mail cím) megadásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségekért köteles helytállni.

8.4. A Szolgáltató tájékoztatja és felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszó biztonságos megőrzése, továbbá az aktuális, a Felhasználó értesítésére alkalmas online elérhetőség (e-mail cím) megadása az Alkalmazás használata esetén is kötelező, és a Felhasználó érdekkörébe tartozó esemény, melyek elmulasztásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel, és melynek elmulasztása nem mentesíti a Felhasználót a Szolgáltató felé keletkezett kötelezettségei teljesítése alól.

8.5. „Megértettem és elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatót” szöveg mellett található mező bejelölése: A Felhasználó nyilatkozata arról, hogy a Szolgáltató Alkalmazására vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megértette és az abban foglaltakat elfogadja.

8.6. „Megértettem és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” szöveg mellett található mező bejelölése: A Felhasználó nyilatkozata arról, hogy a Szolgáltató Alkalmazására vonatkozó általános szerződési feltételeket megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá az abban foglalt nyilatkozatokat megtette.

8.7. „Megértettem és elfogadom a Felhasználási Feltételeket” szöveg mellett található mező bejelölése: A Felhasználó nyilatkozata arról, hogy a Szolgáltató Alkalmazására vonatkozó felhasználási feltételeket megértette és az abban foglaltakat magára nézve elfogadja.

8.8. A Felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változás esetén az adatait az Alkalmazásban módosítani.

8.9. Elfelejtett jelszó:

A Felhasználó az Alkalmazásba történő bejelentkezését megelőzően, az „Elfelejtett jelszó” funkció segítségével új jelszót igényelhet. A korábban regisztrált e-mail cím megadása után a rendszer üzenetet küld a regisztrációkor megadott e-mail címre, mely tartalmaz egy weboldalra, felületre irányító gombot (hivatkozást). Erre a gombra kattintva tud a Felhasználó új jelszót megadni. A sikertelen jelszóváltoztatás esetén a Felhasználó a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához, helpdesk@esols.eu email címen fordulhat segítségért.

8.10. Profiladatok

A Felhasználó az Alkalmazásban a Számlázási adatok és az RFID ügyfélkulcs igénylése menüpont alatt az alábbi beállításokat/módosításokat végezheti el:

– név

– postázási cím

– számlázási cím

8.11. A Felhasználó, függetlenül attól, hogy RFID ügyfélkulcsot igényelt-e, az Alkalmazásban történő regisztrációja során adja meg a Bankkártya adatait, amellyel fizetést teljesíthet.

8.12. Jelszómódosítás

Amennyiben a Felhasználó módosítani kívánja a jelszavát, új jelszó megadására az Alkalmazásban van lehetősége. A sikeres jelszóváltoztatásról a rendszer automatikus visszajelzést ad. A sikertelen jelszóváltoztatás esetén a Felhasználó a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat segítségért.

8.13. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve az Alkalmazás felhasználásából kizárni.

9. Gépjárműtöltő használatának informatikai és műszaki feltételei, Töltés igénybevétele

9.1. Informatikai feltételek

A Töltés megkezdése:

Eseti Töltés esetén (i) a töltőberendezésen található QR kód beolvasása, vagy

(ii) böngészőből az https://api.esols.eu/webui/charge weboldal megnyitása után lehetséges, amelyhez okostelefon és internetkapcsolat egyidejűleg szükséges, vagy

(iii) a Felhasználó azonosítása után lehetséges, amelyhez okostelefon, az Alkalmazás, érvényes regisztráció és internetkapcsolat egyidejűleg szükséges, vagy

(iv) internetkapcsolat és az okostelefon használata nélkül a regisztrált RFID ügyfélkulcson keresztül, annak töltőhöz érintésével lehetséges.

9.2. Gépjármű műszaki feltételek

9.2.1. A Töltés elektromos meghajtásra képes, plug-in rendszerű vagy teljesen elektromos gépjármű által vehető igénybe. A Felhasználónak rendelkeznie kell műszakilag megfelelő töltőkábellel. A töltőoszlopon egy vagy két, egymástól függetlenül használható, Type 2 típusú csatlakozó található. Az alkalmazott töltési mód: Mode 3.

A rögzített kábellel rendelkező töltő oszlopokon használt CCS Combo vagy CHAdeMO csatlakozás. Az alkalmazott töltési mód: Mode 4.

9.2.2. A Felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a jármű műszaki állapota – különös tekintettel az élet és vagyonvédelmi szempontokra – megfelelő legyen.

9.2.3. Csatlakozónként a töltési teljesítmény legfeljebb: gyorstöltő esetén 22 kW, villámtöltő esetén 50 kW lehet. A tényleges töltési teljesítmény függ a csatlakoztatott gépjármű és a használt töltőkábel típusától és az akkumulátor hőmérsékletétől és töltöttségétől.

9.2.4. A Felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy az elektromos jármű megfelel a vonatkozó töltési szabványoknak (IEC 62196, IEC 61851), a töltőkábel rendelkezik gyártói tanúsítvánnyal és sérülésmentes. A nem megfelelő töltőkábel miatt keletkező mindennemű kárért a Felhasználó felelős.

9.2.5. A Felhasználó ellenőrizni köteles továbbá, hogy a gépjármű Töltése megfelelő oldalon és megfelelő betűjelen indul-e el, valamint megfelelően befejeződik-e. A töltés elindulását, valamint befejeződését mindig az autó és a töltő közötti kommunikáció határozza meg, amely adott esetben a start/indítás, illetve a stop/leállítás gomb megnyomását követően néhány másodpercet igénybe vehet.

9.2.6. A Töltés megkezdéséhez a Felhasználó köteles ellenőrizni a töltő kijelzőjén vagy a töltőn egyéb módon elhelyezett leíráson látható információt. RFID ügyfélkulccsal kezdeményezett Töltés akkor indul, ha a Felhasználó az RFID azonosítást követően az utasításoknak megfelelően csatlakoztatta a járművet a töltőállomáshoz. A Felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a jármű kompatibilis a töltőállomásokkal és hogy az adott állomáson Tölthető. Az RFID ügyfélkulccsal kezdeményezett Töltés díja – amennyiben díjköteles – a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevétele céljából regisztrált bank – vagy hitelkártyáját terheli a Töltés befejeztével, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

10. Felhasználó kötelezettségei

10.1. A Felhasználó saját érdekében köteles a regisztrációs jelszavát megőrizni és azt titokban tartani. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha gyanítja, hogy harmadik személy hozzáférést szerzett vagy megismerte a jelszavát.

10.2. Felhasználó köteles haladéktalanul Szolgáltató részére bejelenteni az RFID ügyfélkulcs elvesztését, megrongálódását, és kérheti az RFID ügyfélkulcs letiltását és új RFID ügyfélkulcs részére történő megküldését. Szolgáltató a jogosulatlan személy általi Töltéséért felelősséggel nem tartozik.

10.3. A töltőhelyen történő parkolásra a vonatkozó közlekedési és magán-, vagy közúthasználati rendelkezések és szabályok irányadóak. Amennyiben a töltőhely a helyi szabályok szerint parkolási díj fizetésre kötelezett területen található, amelyre vonatkozóan a helyi rendeletek elektromos gépjárművek számára felmentést nem engednek, a Felhasználó parkolási díjat közvetlenül a parkolási társaság részére köteles megfizetni. Ennek elmulasztásából eredően Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

10.4. A Szolgáltatás informatikai tartalmát szerzői jog, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó oltalmi jogok védik.

Az Alkalmazásra, mint számítógépi programalkotásban megnyilvánuló szerzői műre vonatkozó valamennyi személyhez fűződő és vagyoni szerzői jog jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató a jelen ÁSZF elfogadásával feljogosítja a Felhasználót az Alkalmazás nem kizárólagos, korlátozott használatára.

A Felhasználó a használatra kizárólag abban a mértékben jogosult, amely minimálisan elegendő a jelen ÁSZF-ből eredő jogainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez.

A Felhasználó nem jogosult az Alkalmazásban átdolgozást, módosítást végrehajtani, és nem jogosult azt másolni, többszörözni, értékesíteni, bármely jogcímen átruházni, kódjait visszafejteni.

Jogtalan programhasználat esetén a Szolgáltatónak kártérítési igénye keletkezik, és jogosulttá válik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott polgári jogi, valamint a büntetőjogi következmények érvényesítése iránt a megfelelő eljárások megindítására.

11. Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató a Felhasználó Töltési tranzakcióit közel valós időben jeleníti meg a Felhasználó felhasználói fiókjában, amelyet a Szolgáltató az Alkalmazásban tesz elérhetővé a regisztrált Felhasználó részére. Az egyes időszakokra vonatkozó, Töltési tranzakció jelentések bármikor megtekinthetők.

A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, amelyek abból fakadnak, hogy a Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja az Alkalmazást, a Szolgáltatást, vagy az ezek igénybevételéhez szükséges eszközöket, illetve nem kellő gondossággal választja ki a megfelelő biztonságos környezetet, amelyben a Szolgáltatásokat igénybe veszi. A Felhasználó számítástechnikai rendszerében (ideértve bármilyen okostelefont is) történő vírus- és egyéb hasonló fertőzésekből eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató nem felel a Pénzügyi Szolgáltató vagy bármely harmadik személy által a szolgáltatásnyújtása körében végzett tevékenység jogszerűségéért és a Felhasználó, a Pénzügyi Szolgáltató és egyéb harmadik személy között létrejött szerződés, vagy szerződésen kívüli jogviszony teljesítéséért. Kizárólag a Pénzügyi Szolgáltató vagy egyéb harmadik személy felelős a tevékenysége tekintetében a jogszabályoknak való megfelelésért és egyéb, a tevékenységére vonatkozó szabályoknak, szabványoknak megfelelő tevékenység végzéséért, az ahhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzéséért, bejelentések megtételéért.

A Szolgáltató nem felelős az olyan károkért, amely a Szolgáltató által el nem hárítható ok, vagy nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt következik be, így különösen a távközlési vonalak, az internetes kapcsolat, az adatátviteli rendszerek vagy a postai szolgáltatások hibáiért.

A Szolgáltató nem felelős az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következnek be, amelynek az elhárítására, vagy befolyásolására a Szolgáltatónak nincs lehetősége, így különösen az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatóság rendelkezéséből, vagy a Szolgáltató működésének megzavarásából eredő károkért, így abban az esetben sem felel a Szolgáltató az ilyen ok miatt bekövetkező károkért, amennyiben ezek miatt a Szolgáltató ideiglenesen beszünteti vagy korlátozza az Alkalmazást, a Szolgáltatást, vagy a Szolgáltatás elérését, illetőleg nyújtását.

A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által elszenvedett azon kárért, amely abból ered, hogy a Pénzügyi Szolgáltató vagy valamely harmadik személy a Szolgáltatás nyújtása, lebonyolítása során hibázik vagy mulasztást követ el. A Felhasználó és a Pénzügyi Szolgáltató vagy valamely harmadik személy között felmerülő bármely vita esetén a Felhasználó Szolgáltatóval szemben fennálló felelősségét vagy egyéb kötelezettségét nem érinti ezen vita, vagy ellenkövetelés, vagy beszámítási jog, amely jogát a Felhasználó kizárólag a Pénzügyi Szolgáltatóval vagy valamely harmadik személlyel szemben gyakorolhatja.

A Szolgáltató nem felelős az olyan eseményekért, körülményekért, károkért és egyéb következményekért, amelynek oka:

– a Felhasználó hibája;

– a Felhasználó mobileszközének meghibásodása vagy az Alkalmazás kezelésére való alkalmatlansága;

– a Felhasználó mobileszközén lévő operációs rendszer, illetőleg a Felhasználó által igénybe vett kommunikációs kapcsolat hibája;

– az Alkalmazás rendeltetésellenes vagy egyébként a jelen ÁSZF-be ütköző használata;

– az Alkalmazás által bizonyíthatóan kiküldött automatikus (tájékoztató célú) rendszerüzenetek Felhasználó levelezőrendszerébe történő meg nem érkezése.

A Felhasználó jelszavának biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a fentieken felül az Alkalmazás pontosságáért, megbízhatóságáért, működéséért, teljességéért, adott célra vagy elvárásoknak való megfelelőségéért, alkalmasságáért és az ezek hiányából, az Alkalmazás használatából felmerülő és azokból eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért egyéb szavatosságot vagy más kötelezettséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy áramkimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A jelen ÁSZF elfogadásával a felek a Ptk. 6:152. §-ban foglaltakra tekintettel megállapodnak, hogy a – szándékosan, továbbá az emberi életben, testi épségben, egészségben okozott károk kivételével – Szolgáltató az cpm.esols.eu weboldal, valamint az Alkalmazás használata kapcsán a Felhasználónak okozott károkért legfeljebb az eseménnyel érintett Szolgáltatás ellenértékének összege erejéig felel. Felek megállapodnak továbbá, hogy Szolgáltató felelősségét kizárólag a Szerződésben meghatározott tevékenységgel közvetlen összefüggésben keletkezett károkra korlátozzák, így a közvetett, előre nem látható, következményes károkra, valamint harmadik fél által szolgáltatott szoftverek használatával összefüggésben keletkező károkra nem terjed ki.

12. Szolgáltatás díja

A Szolgáltató által üzemeltetett töltők használatának hatályos díjszabása a Szolgáltató honlapján, és az Alkalmazásban ismerhető meg. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a Felhasználók előzetes, a Szolgáltató honlapján vagy az Alkalmazáson keresztül történő tájékoztatását követően – a Szolgáltatás díját bármikor egyoldalúan módosítsa.

Felhasználó kötelessége, hogy a hatályos és alkalmazandó díjszabást a Töltés megkezdésekor ellenőrizze.

13. Felmondás Felhasználó részéről

13.1. A jelen ÁSZF Felhasználó által bármikor, azonnali hatállyal felmondható a regisztráció törlésével egyidejűleg. A már teljesült díjköteles Szolgáltatások díját Felhasználó köteles legkésőbb a regisztráció törlésekor megfizetni.

13.2. RFID ügyfélkulcsot használó Felhasználó választása szerint az RFID ügyfélkulcsot megtarthatja, vagy megsemmisítés vagy újrahasznosítás céljából visszaküldheti a Szolgáltató részére.

13.3. A regisztráció törlésével egyidejűleg a Felhasználó Alkalmazás profilja automatikusan törlésre kerül. A már teljesült Töltési tranzakciók nyugtáit és számláit Szolgáltató az általános elévülési idő leteltéig jogosult tárolni.

14. Felmondás a Szolgáltató részéről

A Szolgáltató jogosult indokolási kötelezettség mellett azonnali hatállyal felmondani a jelen megállapodást, ha a Felhasználó (i) felszólítás ellenére sem teljesíti a fizetési kötelezettségeit vagy (ii) a jelen megállapodásba ütköző módon használja a Szolgáltatást. A Szolgáltató akkor is felmondhatja a jelen megállapodást, ha a Szolgáltató alapos okkal gyanítja, hogy a Felhasználó nem megfelelően használja a Szolgáltatást.

A Szolgáltató rendes felmondással, egy (1) hónapos felmondási idővel felmondhatja a jelen megállapodást, amely a fennálló előfizetés lejártakor lép hatályba (amennyiben alkalmazandó).

Szolgáltató jogosult 10 napos felmondási idővel felmondani az ÁSZF-t, ha Felhasználó 12 hónapig inaktív, vagy a Felhasználói fiókjába nem lépett be, vagy töltést nem indított. A felmondást megelőzően előzetes tájékoztatást küld a Felhasználó számára e-mailben. Amennyiben a felmondás hatályba lépése előtt a Felhasználó új tranzakciót kezdeményez, a Felhasználói fiókja nem kerül törlésre, Felek között az ÁSZF hatályban marad.

15. Személyes adatok kezelése, biztonság

15.1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által az Eseti Töltés során vagy a mobilalkalmazásban történő regisztráció, vagy azt követően bármikor történt módosítás során megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónév, e-mail cím, illetve mindkét online felület esetén a jelszó védelme érdekében. A Felhasználó tartozik felelősséggel minden olyan eseményért, tevékenységért, mulasztásért, mely Felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

15.2. Az adatkapcsolat biztonságáért a Felhasználó által az Alkalmazás csatlakozáshoz használt mobiltelefonja és a Szolgáltató szervere között a böngészők által nyújtott standard SSL (Secure Socket Layer) technológia felel. A Felhasználó által használt Alkalmazás az SSL segítségével a Felhasználó adatait az elküldés előtt titkosítja. Így azok kódolt formában jutnak el a Szolgáltatóhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetők.

15.3. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Emobility Solutions Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/B.) adatkezelő által a(z) https://www.cpm.esols.eu, illetőleg az „Emobility Solutions” elnevezésű okostelefon alkalmazása felhasználói adatbázisában tárolt alább részletezett személyes adatai átadásra kerülnek a Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre: email cím és számlázási adatok (név, állandó bejelentett lakcím, cégek esetében adószám).

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a billingo.hu Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

15.4. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. üzemeltetésében lévő SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó (vásárló) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Felhasználó (vevő) eseti jóváhagyásával történik, tehát, a Felhasználó (vevő) valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót.

A sikeres fizetés tényéről a Felhasználó (vevő) minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával a Felhasználó (vevő) hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a https://api.esols.eu/webui/charge, illetőleg az „Emobility Solutions” elnevezésű okostelefon alkalmazásban a Felhasználó (vevő) az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

16. Panaszkezelés és a Szolgáltató fizetési tranzakció kivizsgálása

16.1. Belső vitarendezési eljárás

Felhasználó a szolgáltatással, díjfizetéssel kapcsolatos panaszát, észrevételeit a helpdesk@esols.eu e-mail címre küldve, az alkalmazáson keresztül az „Ügyfélszolgálat” gombra kattintva, 06 1 7733386 telefonszámon bejelentve, vagy postai levél formájában teheti meg. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja, egyéb esetben 15 naptári napon belül kezdi meg és érdemi válaszát legkésőbb 30 naptári napon belül megküldi a Felhasználónak.

Az e-mailben érkezett panaszokat a Szolgáltató lehetőség szerint 24 órán belül, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül megválaszolja, kezeli.

A postán érkezett panaszokat a Szolgáltató a kézhezvételtől számított 3 (három) munkanapon belül telefonon – amennyiben a panaszos szolgáltatott telefonszámot -, vagy írásban, válaszlevél útján válaszolja meg.

Amennyiben a Felhasználó panaszt kíván benyújtani, az érintett vásárlási tranzakció megjelenésétől számított általános elévülési időn belül teheti meg. A panaszban pontosan le kell írni, hogy milyen okból vitatja a tranzakció jellemzőit.

A hibás Töltési díjjal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltató kezeli és vizsgálja ki. Ha a Szolgáltató a panaszt jogosnak tartja, a Szolgáltató köteles az érintett összeget késlekedés nélkül megtéríteni a Felhasználó részére. Ha a panasz elutasítására kerül sor, a Szolgáltató köteles a Felhasználót a vizsgálat eredményéről indokolással együtt értesíteni.

16.2. Panaszkezeléssel foglalkozó hivatalok

Amennyiben a Felhasználó panaszára kapott válasszal nem ért egyet, vagy a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó az alábbi hivatalokhoz nyújthatja be panaszát.

a. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya

– cím: 1051 Budapest, Sas u.19.

– levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 144

– e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

– honlap: https://fogyasztovedelem.kormany.hu

b. Budapesti Békéltető Testület

– cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

– levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10

– e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

– telefon: (06-1) 4882131

16.3. Online vitarendezési platform

Amennyiben a Szolgáltató nem tudja a Felhasználó számára kielégítően megoldani a jelzett problémát és a Szolgáltató termékét vagy szolgáltatásait online vásárolta meg:

Az Európai Bizottság létrehozott egy online békéltető platformot (online dispute resolution platform vagy ODR platform), amely kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy segítsen az Európai Unióban állandó lakhellyel rendelkező vásárlók panaszainak megoldásában, amennyiben a vásárlók nem tudják rendezni nézeteltérésüket azzal az Európai Unióban bejegyzett kereskedővel vagy szolgáltatóval, akitől online vásároltak valamilyen terméket vagy szolgáltatást. A panaszát az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén benyújthatja az ODR platformon keresztül online.

Az ODR platformot a következő webcímen érheti el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A bejelentéshez szükséges a Szolgáltató e-mail címe (helpdesk@esols.eu), a weboldalának címe (cpm.esols.eu) és a bejegyzett székhelyének címe (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/B).

17. Egyéb rendelkezések

17.1. A jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató rögzíti a jelen szerződést, a jelen szerződés és esetleges módosításai a későbbiekben is hozzáférhetőek a Szolgáltató honlapján. A jelen szerződés hivatalos nyelve a magyar. Jelen ÁSZF-et Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítást a Szolgáltató köteles annak hatályba lépését megelőző 15 nappal a honlapján közzétenni. Az ÁSZF mindenkor hatályos verzióját a Szolgáltató honlapján teszi közzé.

17.2. A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelensége esetén a szerződés többi része változatlan formában hatályban marad.

17.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gépjárműtöltésre vonatkozó hatályos jogszabályok – így különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet rendelkezései – az irányadóak.

Az Általános Szerződési Feltételek Alkalmazáson keresztül történő kifejezett elfogadásával és az elektromobilitás szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elismeri, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elolvasta, megértette, rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Budapest, 2023. október 1.

1. sz. melléklet: Töltők listája, MID érvényessége

2. sz. melléklet: Adatvédelmi Nyilatkozat

3. sz. melléklet: Felhasználási feltételek